Kontaktujte nás na +420 732 419 554 | info@bumpergames.cz

Provozní řád Bumper Games

Provozní řád

 1. Před vstupem do Bumperballu jste povini seznámit se s provozním řádem
 2. Během používání  Bumperballu jste povinni dodržovat pokyny a upozornění obsluhy
 3. Do Bumperballu nevstupujte s předměty, které do něj nepatří (hodinky, šperky, mobilní telefon, žvýkačka, brýle, atd.)
 4. Při hře se budete pohybovat pouze po ploše určené obsluhou
 5. Hry se nesmí účastnit osoby v podnapilém stavu nebo osoby pod vlivem omamných látek
 6. Dále se hry nesmí účastnit osoby se srdečními problémy, osoby trpící klaustrofóbií , těhotné ženy a jiné osoby, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití Bumperballu zhoršit.
 7. Bumperbally mohou využívat pouze osoby straší 12 let, mladší osoby potom pouze v doprovodu odpovědné osoby.
 8. Obsluha si ve výjimečných situacích vyhrazuje právo nevpustit do Bumperballu také další osoby, a to i bez udání důvodu
 9. Každá osoba využívající Bumper ball tak činí na vlastní nebezpečí
 10. Během celé hry jste povinni držet se madel a mít pevně dotáhnuté popruhy Bumper ballu.
 11. Při pochybnostech o správném nastavení Bumper ballu pro Vaši výšku, jste povinni upozornit obsluhu.
 12. Vstup do Bumper ballu je povolen pouze v pevné obuvi.
 13. Při opakovaném porušování provozního řádu nebo pokynů obsluhy, může být Váš pronájem ukončen, a to bez nároku na vrácení peněz nebo jejich části.
 14. Obsluha neodpovídá za odložené věci hráčů.
 15. Provozovatel není odpovědný za zranění a poškození majetku hráčů způsobených během hry.

 

Provozní řád vchází v platnost dne 1.7.2014

Provozní řád vypracoval Vojtěch Satola dne 1.7.2014 v Ostravě

Kontakt na provozovatele naleznete na www.bumpergames.cz